skip to Main Content

Informatie

Tarieven

Wij werken met contracturen. Dit houdt in dat u alleen betaalt voor de uren die uw kind bij ons doorbrengt, waarbij er standaard 40 schoolweken worden berekend. Daarnaast kunt u bij ons vakantieopvang afnemen. Voor vakantieopvang geldt een minimum van 10 uur per week. In de plaatsingsovereenkomst worden de dagen en tijden van de opvang die u wenst vastgelegd.

Worden er meer uren afgenomen dan contractueel zijn vastgelegd dan worden deze uren maandelijks voor hetzelfde uurtarief doorberekend. Betaling geschiedt vooraf door middel van een automatische incasso.

Wij hanteren de volgende uurtarieven:
– opvang van kinderen die in Beneden Leeuwen naar school gaan € 6,50
– opvang van kinderen buiten Beneden Leeuwen in een straal < 5 km € 7,00
– opvang van kinderen buiten Beneden Leeuwen in een straal 5 – 10 km € 7,50

Deze uurtarieven zijn inclusief voeding, vervoer, activiteiten etc. De uurtarieven variëren in verband met de inzet van vervoer.

Voor de inschrijving betaalt u eenmalig € 15,00 per kind aan administratiekosten. U ontvangt dan tevens een leuke attentie.

Visie

Doelstelling:
BSO de Safari streeft ernaar om op een pedagogisch verantwoorde manier buitenschoolse opvang te bieden die aanvullend is aan de opvoedsituatie thuis. De Safari is speciaal ingericht voor de kinderen en biedt daardoor andere mogelijkheden dan de thuissituatie.

Vrije Tijd:
Een van de uitgangpunten waar wij vanuit werken is dat de tijd die de kinderen bij BSO de Safari doorbrengen hun vrije tijd is. Spelen en plezier beleven is belangrijker dan wat de kinderen daarbij leren. Het is belangrijk dat een kind leert zichzelf te vermaken en dat het niet verplicht mee moet doen aan de aangeboden activiteiten. Aan de andere kant is een aanbod van een activiteit waarbij kinderen iets nieuws kunnen leren of hun (sportieve) vaardigheden kunnen oefenen ook heel belangrijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen in de groep. Op school zijn de activiteiten doelgericht, maar in hun vrije tijd bepalen kinderen zelf wat zij doen, hoe ze dat doen en met wie. Dit sluit niet uit dat kinderen in vooral de vakantieperioden, ook behoefte kunnen hebben aan georganiseerde activiteiten.

Visie op kinderen:
Als een kind zich veilig voelt, zal het zich verder gaan ontwikkelen. De ouder/pedagogisch medewerker begeleidt en biedt de mogelijkheden aan en bepaalt in welke mate het kind sturing en begeleiding nodig heeft om te groeien tot een zelfstandig functionerende volwassene. Wij proberen rekening te houden met de verschillen in karakter en temperament van elk kind; het is belangrijk om elk kind op een manier te benaderen die het beste bij hem past.
Concreet betekent dit dat wij denken dat kinderen het volgende nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen:

– fijne, veilige plek
– ruimte en respect
– structuur en duidelijkheid
– stimulansen tot groei en ontwikkeling
– kind mogen zijn met andere kinderen

Back To Top