skip to Main Content

Informatie

Tarieven

Wij van kinderdagverblijf Stip & Stap werken met contracturen.
Dit houdt in dat u alleen betaalt voor de uren die uw kind bij ons doorbrengt, met een minimum van 10 uur per week.

In de plaatsingsovereenkomst worden de dagen en tijden van de opvang die u wenst vastgelegd. Deze uren zullen wij factureren voor het tarief van € 6,50 per uur.

Worden er meer uren afgenomen dan contractueel zijn vastgelegd dan worden deze uren maandelijks voor hetzelfde uurtarief doorberekend.

Voor de inschrijving betaalt u eenmalig € 15,00 per kind aan administratiekosten.
Wij bieden u ook de mogelijkheid aan om gebruik te maken van onze vers klaargemaakte warme maaltijden. De kosten hiervoor bedragen voor een groentehap € 1,50 en voor een volledige maaltijd € 3,00.

Betaling geschiedt vooraf door middel van een automatisch incasso.

Visie

Wij vinden dat de kinderopvang een verlengstuk van de thuissituatie moet zijn, met extra mogelijkheden zoals het spelen met andere kinderen.

We bieden de kinderen veiligheid en geborgenheid in een vertrouwde omgeving, waarbij de kinderen de ruimte krijgen om zijn/haar identiteit te ontwikkelen. De ontwikkeling van kinderen wordt voor een groot deel bepaald door onderlinge contacten; dit is ook de reden dat wij bewust kiezen voor een verticale groep. Op deze manier krijgen de kinderen niet alleen met hun leeftijdgenootjes te maken, maar met kinderen van verschillende leeftijden. Zo benader je het leven binnen een gezinssituatie het beste en stimuleer je de ontwikkeling van het kind optimaal.

Dit wordt bereikt door op een respectvolle, ontspannen manier met zowel kinderen, als ouders/verzorgers en personeel om te gaan. Wij sturen de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling, met name in hun sociale omgang. We gaan uit van de individuele behoefte van ieder kind en benader hen op een positieve manier zodat ze een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen, wat van belang is voor hun gevoel van eigenwaarde.

Op de groep zijn vaste leidsters aanwezig, zodat er een goede vertrouwens- en hechtheidrelatie met de kinderen wordt opgebouwd. Gedurende de dag is er een vaste dagindeling. Dit is herkenbaar voor de kinderen en sluit aan bij de behoefte aan regelmaat en duidelijkheid. Voor dreumesen en peuters is een vast schema van belang omdat de structuur die zo ontstaat het kind veiligheid biedt. Kinderen van deze leeftijd leren de volgorde van gebeurtenissen herkennen en krijgen daardoor grip op hun wereld.

Back To Top
logo-kion-300px

Beste bezoeker,

Per 1 mei zijn kinderdagverblijf Stip & Stap en bso De Safari overgegaan naar KION.

Voor meer informatie en inschrijven kun je terecht op www.kion.nl.